Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers zonder dat we er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan afgewezen; zij maken alleen deel uit van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2 Contractuele partner, sluiting van het contract

De koopovereenkomst is gesloten met medpro Holland B.V., Hollweg 18c, 3925 LW Scherpenzeel, Nederland.

Telefoonnummer: +31 33 28 67 642

E-mailadres: info@med-pro.org

KvK-nummer: 30077288

Omzetbelasting identificatienummer: NL008150497B01

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen we een bindend aanbod om een contract af te sluiten voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt door gebruik te maken van de daarvoor bestemde correctiehulpmiddelen die in het bestelproces worden uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail.

Een bindend contract kan ook vooraf als volgt worden afgesloten:

  • Als u voor creditcardbetaling hebt gekozen, wordt het contract afgesloten op het moment dat de creditcard wordt belast.
  • Als u hebt gekozen voor de betalingsmethode PayPal, komt het contract tot stand op het moment dat u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.

We slaan de tekst van het contract op en sturen je de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Je kunt de algemene voorwaarden ook altijd hier op deze pagina bekijken en downloaden. Je kunt je eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

3. leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vind je in de aanbiedingen. We leveren alleen per postorder. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

4. betaling

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling

Als je ervoor kiest om vooruit te betalen, geven we je onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Creditcard

Je creditcard wordt belast wanneer je je bestelling afrondt.

Paypal

Je betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal. Je moet daar altijd geregistreerd zijn of je eerst registreren, jezelf legitimeren met je toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Je ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces.

4.a Speciale aanbiedingen en kortingsacties

Alle aanbiedingen zijn slechts gedurende een beperkte periode geldig voor particuliere eindgebruikers en worden op vrijwillige basis aangeboden. De kortingen zijn niet van toepassing in combinatie met andere kortingen. We behouden ons het recht voor om deze aanbieding op elk moment en zonder opgaaf van redenen in te trekken. Levering alleen in normale commerciële hoeveelheden zolang de voorraad strekt.

5. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Het volgende geldt ook voor ondernemers:

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop – ongeacht de combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuw artikel – bij voorbaat aan ons over ten bedrage van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar we kunnen ook zelf vorderingen innen als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

6. transportschade

Het volgende geldt voor consumenten:

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorger en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende:

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen hebben geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending. De in § 377 HGB geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken is van toepassing op handelaren. Als u ons niet op de hoogte stelt zoals daarin is bepaald, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek niet herkenbaar was tijdens de inspectie. Dit is niet van toepassing als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

7 Garantie en waarborg

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de winkel.

8. klantenservice:

Je kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en claims op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op 0800 90 90 450 (gratis vanaf vaste nummers in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) of per e-mail op info@med-pro.org.

9. online geschillenbeslechting

Online geschillenbeslechting volgens Art. 14 para. 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.