Privacybeleid

 1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder wordt een eenvoudig overzicht gegeven van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Onderstaand privacybeleid bevat gedetailleerde informatie over gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden door de websitebeheerder verwerkt. De contactgegevens van de beheerder zijn opgenomen in de juridische mededeling van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld op het moment dat u deze aan ons verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens zoals door u gebruikte browser en besturingssysteem of wanneer u de pagina heeft geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloze informatie te vragen over uw opgeslagen gegevens, over de oorsprong en de ontvangers ervan en over het doel van de verzameling van uw gegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen via het adres in de juridische mededeling als u nog vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. Vanzelfsprekend kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instanties.

 1. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende categorieën persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Tevens wordt uitgelegd hoe dat gebeurt en voor welke doeleinden.

Opgemerkt dient te worden dat gegevens die via het internet worden verstuurd (bijv. via e-mails), kunnen worden blootgesteld aan beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om uw gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Mededeling met betrekking tot de partij die voor deze website verantwoordelijk is.

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

medpro Holland B.V.

Holleweg 18c

3925 LW Scherpenzeel

Nederland

Tel.: +31 (0)33 2867642

E-mail: info@med-pro.org

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, besluit over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvingen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij toezichthoudende instanties

Als er sprake is geweest van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de toezichthoudende instanties. De bevoegde toezichthoudende instantie voor zaken met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van Nederland waar ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. U vindt een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming met hun contactgegevens via de volgende koppeling: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens te laten verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst die automatisch aan u of een derde wordt verstrekt in een standaard, machineleesbare indeling. Als u wilt dat uw gegevens rechtstreeks worden doorgestuurd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal uw verzoek daartoe worden ingewilligd voor zover dat technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om redenen van beveiliging en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals uw vragen aan ons als websitebeheerder. U kunt een versleutelde verbinding in de adresbalk van uw browser herkennen zodra dit verandert van “http://” in “https://” en het vergrendelingssymbool in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

Indien SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de door u aan ons verstuurde gegevens niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze website

Als u een overeenkomst aangaat waarvoor u ons uw betalingsgegevens moet geven (zoals bankrekeningnummer voor automatische incasso’s), zullen we u om deze gegevens vragen om uw betaling te kunnen verwerken.

Betalingstransacties via veelvoorkomende betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden alleen plaats via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding in de adresbalk van uw browser herkennen zodra dit verandert van “http://” in “https://” en het vergrendelingssymbool in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

In geval van versleutelde communicatie kunnen de door u aan ons verstuurde betalingsgegevens niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Voor zover wettelijk toegestaan, heeft u het recht om op elk gewenst moment om kosteloze informatie te vragen over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen en over de oorsprong en ontvangers daarvan, alsook over de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt altijd contact met ons opnemen via het adres in onze juridische mededeling als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij verbieden we uitdrukkelijk het gebruik van gegevens die zijn gepubliceerd in verband met de vereisten voor juridische mededelingen om reclame- en informatieve materialen te versturen waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke gerechtelijke stappen te ondernemen indien ongevraagde reclamematerialen, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen ons om onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en beter beveiligd te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenoemde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan onze website. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat staan totdat u deze verwijdert. Met deze cookies kan uw browser worden herkend als u de volgende keer de website bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt besluiten of u een cookie accepteert of weigert. Uw browser kan eventueel ook worden ingesteld om automatisch cookies te accepteren in bepaalde gevallen of om deze altijd te weigeren, of zelfs om cookies automatisch te verwijderen zodra u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan echter wel de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wilt gebruiken te bieden (bijv. het winkelwagentje), worden opgeslagen ingevolge art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in de opslag van cookies om te zorgen voor een geoptimaliseerde service zonder technische storingen. Als er ook andere cookies (bijv. die die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt gegevens die uw browser automatisch naar ons stuurt in zogenoemde “serverlogbestanden” en slaat deze gegevens op. Deze gegevens omvatten:

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikte besturingssysteem
 • URL-verwijzing
 • Hostnaam van de gebruikte computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens van andere bronnen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om te zorgen voor een geoptimaliseerde service zonder technische storingen. Daarom moeten serverlogbestanden worden opgeslagen.

Inschrijving voor deze website

U kunt zich inschrijven voor onze website om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De door u ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het gebruik van de respectieve website of service waarvoor u zich heeft ingeschreven. De verplichte informatievelden tijdens de inschrijving moeten volledig worden ingevuld. Anders moeten we uw inschrijving weigeren.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze website of technische wijzigingen, maken we gebruik van het e-mailadres dat u tijdens uw inschrijving verstrekt.

We zullen de tijdens de inschrijving verstrekte gegevens uitsluitend verwerken op basis van uw toestemming ingevolge art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvingen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

We zullen de tijdens de inschrijving verzamelde gegevens bewaren zolang u aangemeld blijft voor onze website. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klantgegevens en gegevens betreffende overeenkomsten)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat nodig is om rechtsverhoudingen met ons vast te stellen of te wijzigen (mastergegevens). Dit vindt plaats ingevolge art. 6 (1) (b) AVG, waar de verwerking van gegevens wordt toegestaan voor de uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van maatregelen voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat is vereist om u toegang te verschaffen tot onze services of om u voor een en andere te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd zodra de order is afgehandeld of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden verstuurd wanneer een overeenkomst wordt aangegaan met webwinkels, retailers en postorderbedrijven

We versturen alleen persoonlijk identificeerbare gegevens aan derden voor zover dat is vereist om te voldoen aan de bepalingen van uw overeenkomst, zoals aan bedrijven die we hebben ingeschakeld voor de levering van goederen aan u of aan banken om uw betalingen te verwerken. Uw gegevens worden niet voor enig ander doel doorgestuurd tenzij u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) AVG, waar de verwerking van gegevens wordt toegestaan voor de uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van maatregelen voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst.

 1. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we u om een geldig e-mailadres en om informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar van het verstrekte e-mailadres bent en dat u deze nieuwsbrief wilt ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld, of deze worden uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven deze niet door aan derden.

Daarom verwerken we de door u op het contactformulier ingevulde gegevens alleen met uw toestemming ingevolge art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres, alsook voor het gebruik daarvan om de nieuwsbrief te versturen, op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de koppeling voor afmelden in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvingen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt tijdens uw inschrijving voor de nieuwsbrief, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verstrekken totdat u uw inschrijving annuleert, op welk moment deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte van de website), blijven onaangetast.

 1. Plug-ins en tools

Weblettertypen van Google

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze website gebruik van door Google verstrekte lettertypen. Als u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen goed weer te geven.

Daartoe moet uw browser een directe verbinding maken met de servers van Google. Google wordt zo geïnformeerd dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van weblettertypen van Google is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang ingevolge art. 6 (1) (f) AVG.

Als uw browser weblettertypen niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google ophttps://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Adobe Typekit

We maken gebruik van Adobe Typekit voor de visuele vormgeving van onze website. Typekit is een service van Adobe Systems Software Ireland Ltd. waarmee wij toegang hebben tot een bibliotheek van lettertypen. Om de door ons gebruikte lettertypen te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype dat we voor onze website nodig hebben, downloaden. Adobe krijgt de informatie dat onze website is opgevraagd vanaf uw IP-adres. Raadpleeg voor meer informatie over Adobe Typekit het privacybeleid van Adobe op: https://www.adobe.com/privacy/typekit.html

 1. Aanbieders van betalingsdiensten

PayPal

Onze website accepteert betalingen via PayPal. De aanbieder van deze service is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de door u verstrekte betalingsgegevens verstrekt aan PayPal op basis van art. 6 (1) (a) (Toestemming) AVG (Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.